Du kan sende inn ordrer til oss vi vanlig e-post, FileMail eller med vanlig brevpost på følgende måter:


Innsending via Fileflow
Vi har besluttet å avslutte bruken av Fileflow til fordel for FileMail (se nedenfor) f.o.m. 7.11.2016.
 

Innsendig via FileMail. 
Her kan du sende inn enkle bildefiler eller mapper med mange bildefiler.  Alle bildefiler bør fortrinnsvis være i JPG format før sending.
Ved innsending av mapper bruk gjerne ditt arkiv nummer på selve mappen. 

Vår Filemail Finner du her.


Innsending via e-post.
Dette anbefales kun gjort ved innsending av et par bildefiler, og uten at bildefilene er av noen særlig størrelse.  Pass også på at bildene er lagret i JPG format.

Send mail til ordre@profoto.no og legg ved bildefilene som vanlige vedlegg.  Når vi setter ordren i produksjon, så vil du få en e-post fra oss med det aktuelle ordrenummer som ordren blir produsert under her hos oss.

 

For vanlig brevpost skal følgende adresse benyttes:   Profoto AS, Postboks 534, 4090 Hafrsfjord.  

Nettstedet er utviklet av InBusiness